Analyzujme

Vážení čtenáři,

přinášíme sérii na stránkách Školy šachu, kterou jsem si dovolil nazvat příznačně „Analyzujme!“. V analyzovaných partiích se většinou budeme zabývat strategickými či taktickými prostředky využitými ve složitějších partiích. Snažil jsem se, aby především předložené partie doplňovaly učební témata, kterými jsme se zabývali ve třinácti lekcích prvního výukového roku, najdete zde však pochopitelně i mnoho nejrůznějších jiných náplní k analýze a zamyšlení.

Mým cílem rozhodně nebylo do vyčerpávajících možností (vyčerpávajících i vás) analyzovat partie ze světových soutěží, zahlcovat vás nespočetnými (nejčastěji pochopitelně počítačovými) variantami a filozofovat nad tím, jak jeden mistr či velmistr (ať už Petr nebo Pavel, Dzej-Dzej nebo…, jak dnes bývá zvykem zpestřovat komentovaná partií) svého soka přelstil v té a v té variantě, jak se kdo u partie tvářil nebo jaké mají mezi sebou hráči vzájemné vztahy či skóre. Nikoli! Půjde mi o to vás poučit i zabavit úplně jiným způsobem. V každé na těchto stránkách rozebírané partii se můžete poučit jak hrát dané zahájení, systém či variantu; tedy základní orientace v nich. Ve střední hře a koncovkách se naučíme mj. logicky a propracovaně analyzovat a syntetizovat to, co se na šachovnici dělo, a jak jsem se již zmínil, reflektovat nejrůznější strategické a taktické prostředky, které soupeři v bitvě použili či měli-mohli použít. Protože budu k tomuto účelu většinou využívat partií slabších hráčů než mistrů, velmistrů či „velmistrů“ (zde mám na mysli „rychlokvašené“, většinou mladé hráče, kteří sice dobyli titulu MM či dokonce GM, nikoli však šachové síly), bude v partiích většinou i více chyb a tedy bez kompasu slovních komentářů by bylo složité se v partiích orientovat. Podle mého názoru důležitější didaktické, slovní komentáře jsou zde tedy využity plnou m??rou. Jsou jakýmsi kompasem, který vás povede správným směrem uvažovaní v pralese transformací pozic a změn v partii zaviněné chybami.

Přeji vám především příjemnou zábavu a snad i poučení v následující nově otevřené rubrice.

Poznámka: Analýzy jsou určeny široké obci šachistů od méně zkušených hráčů, až po úroveň mistrovskou. Mohou je však plnou měrou využít i trenéři, protože chyby jejich a samozřejmě i mých svěřenců se stále a stále opakují do kola (že se tato kola neustále pomalu zvětšují či zrychlují – záleží jakou analogii použijeme – s klesající průměrnou inteligencí mladých hráčů, jejich průměrné výkonnosti, což je zase odraz výchovy ve společnosti, ponechám však raději již zcela stranou).

Přehled analýz:

Od Analýzy č.7 přinášíme novou rozšířenou podobu grafických možností výukových materiálů. Jejich vysvětlení si můžete nastudovat zde.

Šachový citát

Šachy jsou prubířský kámen  intelektu.

Johann Wolfgang von Goethe

Šachová úloha
Šachový citát

 

Šachy podobně jako hudba a láska mají tu moc učinit člověka šťastným.
Siegbert Tarrasch

 

Výhodný hosting