Šachový d‘Artagnan

 

Šachový d‘Artagnan

 

 

Viktor Davidovič Kuprejčik (3.7.194922.5.2017)

 

Výsledek obrázku pro Kupreichik foto

zdroj: sport-strana.ru

 

„Alespoň kratší práci o životě a tvorbě mého oblíbence, jakéhosi ‚šachově-stylového‘ guru nemohu přece nenapsat,“ blesklo mně hlavou ve chvíli, kdy jsem si přečetl smutnou zprávu o skonu Viktora Kuprejčika.

Samozřejmě jsem si se zájmem přečetl jako vždy velmi zdařilý článek z pera Jana Kalendovského, který na Viktora Davidoviče vzpomíná v době jeho účasti na turnaji  v Třinci na přelomu let 1966/1967. Doporučuji čtenáři aby se na stránce

http://www.chess.cz/www/aktuality/aktuality-ze-sezony-2016-2017/aktuality-ze-sveta/zemrel-gm-viktor-kuprejcik.html

seznámil s průběhem turnaje a dobovými komentáři! 

 

Čtenáře zde možná zaujme Kuprejčikův přímo strašidelný finiš9 bodů z 9, který předvedl na konci turnaje (o jeho nikoli vzácných nepřekonatelných sériích výher bude ještě v článku řeč). V účasti tehdy patnáctiletého Anatolije Karpova a sedmnáctiletého Viktora Kuprejčika, kterou dnes námi oficiálně a povinně nenáviděný sovětský režim jistě velmi pečlivě zvažoval, a mladé kandidáty vyslané na turnaj nominoval, lze logicky spatřit jak vysoko byl běloruský šachista ceněn již coby dorostenec, přestože zůstal ve stínu výkonu fenomenálního budoucího mistra světa.

 

Kombinujme s Kuprejčikem

 

Jistě nikoli každému čtenáři je po chuti ihned se začíst do níže uvedených jak autor alespoň doufá zajímavých a jemu neznámých informací, kupříkladu ohledně stylu šachistů. Ujasnit si do jaké skupiny vlastně patří on sám...Nebo se dozvědět čím vším Viktor Davidovič obohatil teorii zahájení, a zda by se čtenář nemohl nechat inspirovat některými Kuprejčikovými variantami.

Podívejme se tedy nejprve (snad pro rozehřátí) na několik Kuprejčikových kombinačních perel. Nechcete se milí čtenáři otestovat v pěti následujících pozicích z Kuprejčikovy praxe? 

Kombinace jsou řazeny podle obtížnosti a řešení lze nalézt na konci článku.

 

(1) Kuprejčik,V – Ceškovskij,V SSSR  1976

 

 

Dokonale mobilizované síly bílého za pomoci klasických pomůcek vedení útoku na krále v centru (diagonála a3-f8, linie „e“, linie „d“) dovolily bílému zakončit partii matovým útokem.

 

(2) Podgajec,M – Kuprejčik,V SSSR 1976

 

 

Černý na tahu. Po strašlivém protivníkově úderu se bílý ihned vzdal.

 

(3) Běljavskij,A – Kuprejčik,V SSSR 1980

 

 

Jak Kuprejčik zakončil partii?

 

(4) Matlak,M – Kuprejčik,V Polsko 1991

 

 

Přes jistě otravnou vazbu jezdce po úhlopříčce a7-g1 se nezdá, že by musel bílý skládat zbraně; rozhodně nikoli během několika málo tahů. Ale…

 

(5) Kapengut,A – Kuprejčik,V 1976

 

 

Pozice snů Viktora Davidoviče! Obě strany jakoby usilovaly o přečíslení figur na královském křídle, tedy zaútočit na nepřátelského krále! Cena případné chyby je zde velmi, velmi vysoká, protože pánem na desce byl ustanoven Čas! Na tahu je černýa ten nyní forsírovaně vyhrál.

Poznámka: Albert Zinovjevič Kapengut ‚soutěžil‘ od počátku sedmdesátých let s o 5 let mladším Kuprejčikem o výsostné postavení nejen mezi běloruskými mladými mistry. V knize Strategie, taktika, styl (napsal L. A. Bondar, v poněkud menší míre potom i Isaak Boleslavskij; Bělorusko, 1979) autor poutavým způsobem porovnává právě styl obou mladých protivníků. Kapenguta vykresluje jako šachistu vysloveně pozičního ražení, s výtečně propracovaným repertoárem a neobává se jej dokonce označit příměrem (malé) chodící encyklopedie! Viktor Davidovič je, dle jeho mínění, naprostým protipólem konkurenta. I z těchto poznatků můžeme ostatně vycházet, pokusíme-li se vyřešit i poslední a nejtěžší taktický oříšek.

 

Řešení kombinačních testů i trochu poučení najde milý čtenář na stránkách 140-145 níže přiloženého druhého souboru. (Plná verze článku.)

 

 

Stylové protipóly

 

Vraťme se nyní ještě jednou v čase a přesuňme se zpět do Třince druhé poloviny šedesátých let minulého století. Není jistě bez zajímavosti, že oba mladí vyslanci, mistři SSSR, se vyznačovali nejen absolutně jiným stylem hry, ale hádáme, že i jejich temperament musel být na hony vzdálen. Ostatně tím bychom mohli i vysvětlit jak Kuprejčikova škobrtnutí na počátku turnaje, kdy se vrhl do víru bojů poněkud střemhlav, s příliš horkou hlavou, tak i onen málokdy vídaný finiš.

 

Jaký styl hry byl vlastně Viktoru Davidoviči po chuti? Proč se stal idolem autorova mládí z něhož čerpal, obohacuje svůj repertoár zahájení? V každém došlém měsíčníku Šachmaty v SSSR‘, i ostatních časopisech, autor téměř vždy hledal mezi prvními právě Kuprejčikovy partie? Dříve než milému čtenáři zodpovíme tyto otázky, nebude snad na škodu seznámit se s pravděpodobně nejpřesnější a nejsofistikovanější metodou děle silných šachistů podle stylu hry!

 

Poznámka: Samozřejmě, že nejjednodušší dělení šachistů, na než narážíme na turnajích, se nabízí již po několika sekundové úvaze. Jsou šachisté silní a slabí…jednoduchost je však vykoupena závažnější subjektivitou, nežli v běžném životě, kdy má asi každý z nás rozděleno ‚okolí‘ na hloupé a chytré spoluobčany...

 

Rozdělme šachisty podle…

 

Silně zjednodušené a nesprávné dělení, které se ale bohužel ještě dnes adepti na trenéry na školeních občas učí, pochází už z předminulého století. Hráči se jednoduše rozdělí na kombinační a poziční, což svojí přesností odpovídá přibližně dělení savců na…pejsky a kočičky !

Mnohem blíže pravdě se ve svých dílech propracoval Mark Dvoreckij a současně s ním i někteří jiní teoretici, dělíce šachisty na Logiky a Intuitiky. Někteří (logičtí) šachisté upřednostňují induktivní myšlení (od konkrétního k obecnému), intuitivní skupina představuje potom samozřejmě pravý opak. Vidí-li tedy obě skupiny šachistů určitou vhodnou pozici, první logická skupina začne ‚ihned‘ propočítávat varianty, přičemž z výsledků propočtu pozici i zhodnotí. Skupina Intuitiků volí deduktivní metodu (od obecného ke konkrétnímu). Pozici podle známých pozičních kritérií nejprve vyhodnotí a teprve poté následuje propočet. Je jasné, že obě skupiny šachistů mají ‚plné právo‘ na využití svého algoritmu hry k nalezení optimálního postupu.

Sám Dvoreckij však již ve svých dalších dílech naznačuje, že na jím navrženém dělení ‚cosi nesedí‘. Nedostatek systému demonstruje na 8. mistru světa Michailu Talovi. Aniž bychom se totiž dopustili pochybení, nemůžeme jej zařadit ani do jedné skupiny. (Mark Izrailjevič Talovo zařazení mezi Logiky vyvrací zejména jeho katastrofálními výsledky s opravdovými typickými logiky Korčným či Polugajevským.)

Podle autora uzavírá diskuze o stylu šachisty a jejich dělení ve svém 5. svazku série ‚Moji velcí předchůdci‘ Garri Kasparov. Pokud si čtenář přečte Kasparovův text níže, může do jedné ze tří skupin ihned zařadit i sám sebe! Jak? Naznačíme logickou cestu: vyberte si níže jména Vám stylem blízkých, sympaticch šachis! Je samozřejmé, že do jedné ze skupin lze zařadit i Viktora Davidoviče. Parametrem Kasparovova rozdělení slouží dar intuice a vztah k toho kterého vynikajícího šachisty.

 

Kasparov,G (upravený, doplněný text dle našich potřeb, resp. překlad Dr. Josefa Smolky; zvýraznění textu patří též autorovi):Znovu jsem rozebíral partie Karpova a Korčného, připomínal si i tvorbu dalších mistrů světa a uchazečů, které jsme již měli možnost studovat, a zamýšlel se nad úlohou intuice v tvorbě význačných šachistů. Tato otázka vzbudila moji zvědavost: není snad zde kořen stylové rozdílnosti hry? Co když zvolíme parametrem dělení šachisty právě Intuici? Domníváme se, že velké mistry je možné za jistých podmínek rozdělit do tří skupin:

 

  1. hráči s relativně slabou intuicí (máme samozřejmě na mysli dimenze mistrů světa a dalších velmi silných hráčů): Steinitz, Botvinnik, Euwe, Fischer…ti však měli vlastnosti, které kompenzovaly určitou přímočarost jejich hry: erudice, logika, metodičnost, železná vůle, neobyčejná pracovitost.
  2. hráči se silnou, často až fenomenální intuicí: Capablanca, Smyslov, Petrosjan, Spasskij, Karpov…Z uchazečů o titul mistra světa patří ovšem do této skupiny jen Rubinstein. (V naší době zase můžeme s klidným svědomím do této skupiny zařadit Carlsena.) Ti všichni nacházeli s překvapující lehkostí a přesností pro své kameny nejlepší místa.
  3. hráči se silnou specifickou intuicí, která pracovala skvěle v ostrých situacích s narušenou materiální a poziční rovnováhou: Lasker, Alechin, Tal, Kasparov…ale také Čigorin, Stein a Korčnoj, který byl počátkem 60. let nazýván Talem naruby.

 

Někomu se může zdát takovéto dělení sporným, je však plodem pečlivého studia a srovnávání tvorby mistrů světa

 

 

 

Šachový ď Artagnan

 

Viktor Kuprejčik zapadá do Kasparovovy koncepce dělení s parametrem Intuice tak přesně, že mohl být z fleku etalonem třetí skupiny šachistů, a to včetně obvyklého doprovodného jevu vlastnímu této kategorii, jako je přehlíživý vztah k materiálu a až husarská lehkost nalézaní správných řešení ve spletitých postaveních. Jak jsme již mohli alespoň částečně posoudit v úvodní sérii kombinací a jednodušších propočtů na počátku článku, v Kuprejčikově tvorbě cítíme až jakousi tajnou dohodu s Časem, tedy i jeho – jestli je možno použít tento příměr – právní zástupkyní Dynamikou (vývin, iniciativa, útok).

 

 

Přátelé vzpomínají

 

V krátkém článku Národní šachista republiky z pera Kuprejčikova žáka a později přítele velmistra Andreje Kovaleva na stránkách časopisu Šachmatnoje obozrenije, autor velmi pěkně popisuje charakter Viktora Davidoviče a samozřejmě i jeho styl. Dozvídáme se například, že první velmistr Běloruska byl ve své republice tak oblíbený, že na jeho partie se chodilo dívat množství diváků, jako by šlo o kulturní zážitek návštěvy divadelního představení! Kuprejčik se stal symbolem Běloruska minimálně poslední čtvrtiny 20. století.

Na jeho štítě zůstali takoví představitelé sovětského a světového šachu jako Michail Tal, Viktor Korčnoj, Jefim Geller, Artur Jusupov, Rafael Vaganjan  a mnozí další. Jistě nikoli náhodou si jej v různých dobách vybíraly jako svého sekundanta legendy jako Viktor Korčnoj či Vasilij Smyslov.

Dlouhodobá velmi vážná nemoc Viktoru Davidoviči nebránila v tom, že předpokládal zúčastnit se Mistrovství Evropy, které se konalo v květnu a červnu 2017 právě v Minsku. Bohužel, k tomu už nedošlo…

 

 

Tak hrál Kuprejčik aneb velevážený Čas

 

Pojďme se tedy nyní už podívat na některé jeho skvostné výkony, které by jistě nespatřily světlo světa, pokud by nebylo oné Kuprejčikovy tajné dohody s Časem a tedy i neuvěřitelnému nadání vycítit na kilometry daleko iniciativní, útočné možnosti!

 

Poznámka: Pro čtenáře, kterým by v následujících partiích padly Kuprejčikem zvolené systémy do oka, autor podle svého zvyku uvádí i podrobnější informace a varianty, bez nichž se takový zájemce o nový systém hry neobejde! Mnohem více informací o Kuprejčikem rozehrávaných variantách může čtenář najít v níže připojeném souboru, který si může bez problémů i stáhnout.

 

Sám Kuprejčik považoval následující partii na jednu ze svých památných!

 

Pokračování článku Šachový d‘ Artagnan…

https://skolasachu.cz/uploads/Pokracovani.pdf

https://skolasachu.cz/wp-content/uploads/Plna_verze_1_dil_sicilska_obrana.pdf

https://skolasachu.cz/wp-content/uploads/Plna_verze_2_dil_jak_proti_anglicke.pdf

 

 

 

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Šachový citát

Šachy jsou prubířský kámen  intelektu.

Johann Wolfgang von Goethe

Šachová úloha
Šachový citát

 

Šachy podobně jako hudba a láska mají tu moc učinit člověka šťastným.
Siegbert Tarrasch

 

Výhodný hosting